„Cnych ludzi pamięć z popiołów wydobyć i ku pożytkowi potomnych zachować”

Beczka

Przez ostatnie trzy lata, od 2018 roku, nasza aktywność na stronie Modelarni Ratuszowej oraz na FB była praktycznie minimalna. Powodem takiego stanu rzeczy było zaangażowanie się, niemalże bez reszty, w projekt pod roboczą nazwą "Beczka".
Głównym Założeniem projektowym było "Jedno Śmigło - Jeden Silnik". To wszystko opakowane przysłowiową beczką. Projekt realizowany był w zespole bardzo rozproszonym terytorialnie. Były to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska. W zespole znaleźli się specjaliści od: silników spalinowych, układów hybrydowych i przenoszenia napędu, pilotowania modeli RC, awioniki, oprogramowania oraz praktycy wykorzystujący zawodowo dobrodziejstwa rożnego rodzaju autopilotów.
W pracach projektowych korzystaliśmy z oprogramowania CAD kilku firm. Jednym z nich był SolidWorks, którego licencję edukacyjną otrzymaliśmy od polskiego dystrybutora tego oprogramowania, firmy SolidExpert z Krakowa. W tym miejscu wielkie podziękowania dla SolidExpert za niezwykłą życzliwość i cierpliwość dla naszych poczynań.
Nasze prace pozwoliły potwierdzić założenia projektowe. Uzyskaliśmy pełną kontrolę na układem napędzanym silnikiem elektrycznym w fazie startu, lotu i lądowania - zarówno w trybie manualnym jak i autonomicznym. Kadłuby 'Beczek' po części były wykonane w technologii druku 3D przy użyciu zaawansowanych materiałów. Jak zawsze podczas rozwoju nowych rozwiązań pojawiła się masa wyzwań i niespodzianek. Jednak dzięki niezwykle wytężonej pracy, niezliczonym testom oraz doświadczeniu zespołu, wszystkie one zostały rozwiązane. Wystarczy powiedzieć, że samo opanowanie stabilnego zawisu układu w powietrzu, zajęło wiele długich miesięcy. Jednak największym wyzwaniem było uzyskanie stabilnego startu oraz stabilnego lądowania - faz lotu, który żaden znany nam zespół pracujący nad podobnym urządzeniem dotąd w pełni nie osiągnął. Nasze autorskie rozwiązania są pod tym względem naprawdę nowatorskie.


Kolejnym etapem rozwoju był napęd spalinowy. Przenosi on nas do zupełnie innej ligi w klasie pojazdów pionowego startu i lądowania. Napęd spalinowy wielokrotnie wydłuża czas lotu jak również udźwig bezzałogowca. Jest to przejście od 'zabawek' do pojazdów użytecznych. Jednocześnie poziom wyzwań i problemów, jakim należało sprostać, był o skale większy niż w przypadku napędu elektrycznego.
Prace nad projektem w obecnym kształcie zostały zawieszone po wykorzystaniu złożonego budżetu i osiągnięciu pełnej kontroli nad układem w różnych fazach lotu. Dodać trzeba, że projekt był w całości finansowany przez uczestników projektu.

Efekty naszej pracy - wczesny etap rozwoju - link do filmu: Beczka


Pracując nad projektem znacząco podnieśliśmy swój poziom wiedzy w dziedzinie sterowania i strojenia systemów autonomicznych, technologi druku 3d, oprogramowania. Przede wszystkim jednak zdobyliśmy bezcenne doświadczenie. przy okazji powstało kilka autorskich stanowisk testowych, które wspomagają i znacząco skracają czas strojenia całego układu. Zdobyta wiedza i doświadczenie przy pracy nad projektem mogą w przyszłości być wykorzystane do dalszego rozwoju urządzenia i zastosowania go w wielu dziedzinach gospodarki. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że kolejne etapy rozwoju będą wymagały zupełnie innych źródeł finansowania.


copyright © Modelarnia Ratuszowa 2009-2023